Tussenkomst Orthopedische schoenen

Vermits wij erkend zijn bij alle ziekenfondsen maken wij gebruik van de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt enkel de eigen bijdrage, afhankelijk van de categorie, dient te betalen bij aflevering. Het overige deel wordt rechtstreeks bij het ziekenfonds gevorderd. Wanneer orthopedische schoenen nodig zijn ten gevolge van een arbeidsongeval, worden de kosten rechtstreeks met de verzekeringsinstelling geregeld.

Categoriën

De indicaties voor orthopedische schoenen worden ingedeeld in 3 categorieën:

  • Categorie A: zware aandoeningen (vb. enkelartrose, pes equinus van minstens 5 cm, voorvoetamputatie, pes equinovarus tgv CVA,…)
  • Categorie B: aandoeningen met absolute indicatie (vb. hallux valgus, pes planus, pes cavus, halluxamputatie, dropvoet tgv perifeer zenuwletsel,…)
  • Categorie C: aandoeningen met relatieve indicatie (aangepast aan een orthopedisch toestel)

Voorschriften

Orthopedische schoenen dienen, zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing, voorgeschreven te worden door een geneesheer-specialist voor orthopedie, voor fysische geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor algemene heelkunde, voor pediatrie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie of voor functionele revalidatie (§7 nomenclatuur).

Een voorschrift is 2 maanden geldig bij eerste aflevering en 6 maanden indien het om een hernieuwing gaat. 

Aanvraagprocedure

De orthopedisch schoenmaker bezorgt het doktersvoorschrift en het aanvraagformulier bij de betreffende mutualiteit. Bij een eerste aanvraag zal de patiënt door de mutualiteit opgeroepen worden voor een controleonderzoek bij de adviserend geneesheer. Na deze controle worden patiënt en orthopedisch verstrekker schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Hernieuwingstermijn

hernieuwing schoenen