Maatwerk orthesen

In sommige gevallen, zal een prefab orthese geen uitkomst bieden en dienen we over te gaan op een maatwerk orthese.

Onze verstrekker zal dan samen met u en aan de hand van het voorschrift van uw arts bekijken aan welke eisen uw orthese moet voldoen. Nadat is bepaald welke orthese voor u in aanmerking komt, zal overgegaan worden tot een maatname. Deze maatname gebeurt met gips, lintmeter of 3D scan. De vervaardiging van onze maatwerk orthesen gebeurt in eigen atelier, door onze ervaren techniekers.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ons maatwerk.