Onderbeenprothese

 • We spreken van een onderbeenprothese wanneer de amputatie onder de knie gebeurde. Een onderbeenprothese bestaat uit verschillende delen:

  • een koker

  • een verbindingsbuis en structurele componenten

  • een prothesevoet

 • Procedure

  Om te kunnen starten met de vervaardiging van uw prothese hebben we een specifiek voorschrift nodig van een Geneesheer-specialist. Meer info hierover vindt u hier.

  We starten met een verkennend gesprek waarin we  nagaan wat Uw wensen en verwachtingen zijn. Wij informeren U tijdens dit gesprek uitgebreid omtrent onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om U zo goed mogelijk te helpen. In samenspraak wordt beslist welke prothese voor u geschikt is.

  Er zijn heel veel verschillende beenprothesen, gaande van sierprothesen met enkel een esthetische functie, tot zeer functionele prothesen voor dagelijkse en/of sportactiviteiten. Volgens de evaluatieprocedures van het R.I.Z.I.V. (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) zal u ingedeeld worden in een activiteitsgroep. De groep waartoe u behoort zal bepalen op welk type prothese u recht hebt en om de hoeveel jaar uw prothese vernieuwd mag worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een prothese. Meer info over de activiteitsgroepen en de tussenkomst vindt u hier.

  Maatname

  Indien we kunnen overgaan tot een maatname, nemen we een gipsafdruk van het resterende lidmaat. Dit gipsnegatief wordt uitgegoten zodat wij een kopie bekomen van het resterende lidmaat.

  De maatname kan ook gebeuren met een 3D-Scan systeem. Hiermee bekomen we een digitaal beeld waardoor het gebruik van gips niet nodig is. Aan de hand van het bekomen model, kunnen wij voor u een op maat gemaakte prothesekoker vervaardigen in onze eigen werkplaats.

 • Evaluatieprothese

  Voor groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modeleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking zodat ze indien nodig aangepast kan worden aan de veranderende gangmogelijkheden en de vorm van de stomp. De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint met de definitieve prothese. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, daar zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

  Na de opbouw van uw prothese, breekt het moment aan waarop u de evaluatieprothese voor het eerst mag passen. De pasvorm wordt gecontroleerd en de lengte en uitlijning van de prothese worden verfijnd. Met deze evaluatieprothese kan u aan de slag met uw kinesitherapeut. Hij/zij zal met u oefenen op het stappen en bewegen met de prothese. Op regelmatige basis zullen controle afspraken worden gemaakt om de revalidatie op te volgen en te bekijken of aanpassingen nodig zijn.

  Definitieve prothese

  Na een intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de definitieve prothese gemaakt. Na deze periode van gemiddeld 3-6 maanden zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuze van onderdelen zoals vb. de prothesevoet zal afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Dit kan gaan van een standaard voet tot een hightech koolstof prothesevoet.

  Afwerking

  Wanneer alles met betrekking tot de prothese naar wens is, wordt de prothese definitief afgewerkt. Dit is mogelijk met een nylon kous die over de naar vorm geschuurde prothese getrokken wordt. De afwerking is ook mogelijk door middel van een voorgevormde PVC hoes of een esthetische hoes uit silicone die voor u op maat wordt gemaakt.

  Weet dat uw prothese niet waterbestendig is, u kunt er niet mee zwemmen of een watersport beoefenen. Er bestaan wel specifieke prothesen die waterbestendig zijn, u kan zich hierover laten informeren door ons technici.

  Design afwerking

  Prothesegebruikers die kiezen voor een minder klassieke afwerking, kunnen bij ons ook terecht voor een design afwerking. In België zijn wij dealer voor de firma UNYQ en bieden wij mooie 3-D geprinte design covers aan die volledig gepersonaliseerd kunnen worden.

  Op de website van de firma UNYQ kan u de vele mogelijkheden ontdekken.

  Meer voorbeelden van prothesen uit ons eigen atelier met UNYQ afwerking vindt u via deze link.

 • Actieve prothesedragers

  Actievere prothesegebruikers worden ingedeeld in activiteitenniveau 4 of 5, waar bij er tussenkomst is vanuit het RIZIV voor specifieke onderdelen zoals voeten, schokdempers, torsieadaptors,…

  Een prothesegebruiker in groep 4 heeft onder andere recht op volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor:

  Voet met polymeerveer

  Dit is een voet met ingewerkte polymeerkern of met een rubber enkel die pro-supinatie en/of endo- en exorotatie toelaat.

  Torsieadapter en schokdemper

  Een torsieadapter is een tussen de koker en voet geplaatste of in de voet geïntegreerde adapter. Hij vangt de torsie op die op de stomp inwerkt in de verschillende fasen van het looppatroon. Enkele voorbeelden zijn stappen op oneffen terrein, herhaaldelijke draaibewegingen in een beperkte ruimte.

  Een schokdemper is een tussen de koker en voet geplaatste of in de voet geïntegreerde adapter die de schokken opvangt die optreden tijdens het stappen.

  In bepaalde gevallen zijn de torsieadapter en de schokdemper geïntegreerd in éénzelfde adapter.

 • Een prothesegebruiker in groep 5 heeft bovenop de 2 boven vernoemde onderdelen nog recht op volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor:

  Voet met koolstofveer

  Dit is een voet met ingewerkte koolstofkern, welke  energie teruggeeft bij stappen. Hierdoor wordt het stappen minder belastend en de stapafwikkeling verloopt veel vloeiender.

  Een voet met geïntegreerde torsieadapter en schokdemper behoort ook tot de mogelijkheden.