Tussenkomst bekledingsschoeisel

Vermits wij erkend zijn bij alle ziekenfondsen kunnen wij gebruik maken van de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt enkel de eigen bijdrage, afhankelijk van het model, dient te betalen bij aflevering. Het overige deel kan rechtstreeks bij het ziekenfonds worden gevorderd. Meestal vallen deze volledig onder terugbetaling.

Voorschriften

Dit schoeisel dient, zowel bij een eerste voorziening als bij een hernieuwing, voorgeschreven te worden door een geneesheer-specialist voor orthopedie, voor fysische geneeskunde, voor fysiotherapie, voor reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor neuropsychiatrie en revalidatie, voor pediatrie of in een heelkundige discipline (§2 nomenclatuur).

Een voorschrift is 2 maanden geldig bij eerste aflevering en 6 maanden indien het om een hernieuwing gaat.

Hernieuwingstermijn

Jaarlijks, ongeacht de leeftijd.